Deliliğe Övgü

Erasmus yazdı, Barbaros delirdi. Gelin deliliğin nimetlerinden beraber faydalanalım.